Land Rover Forum

Svar på indlægget:

Så er vi igang.... Og I gør det super godt... (03-05-2018 16:45:57)
Brian Nielsen #8657, reg. øjyl
Medlemsundersøgelsen som blev udsendt onsdag morgen, er kommet rigtig godt igang. TAK FOR DET.
Jeg høre fra bekendte som ofte laver sådanne undersøgelser, at svar procenten normalt ligger på ca. 20% over hele perioden.
DL-RK undersøgelsen er allerede nu oppe på næsten 22%, det vil sige at 288 medlemmer allerede nu har været inde og deltage. Det er dælme godt gået.

Det viser at medlemmerne gerne vil klubben, de vil gerne være med til at præge udviklingen af klubben, og det er dejligt.
Det betyder også at vi i hovedbestyrelsen og i regionerne får noget at arbejde med. Vi får nogle pejlemærker som vi skal bruge når vi i fremtiden planlægger aktiviteter til vores medlemmer.

Det er derfor med stor spænding, vi afventer at undersøgensen slutter, og det endelige resultat kan gøres op.
Og lige nu ser det ud til at blive så godt et værktøj, at vi i fremtiden kan lave undersøgelser der er meget mere specifikke. Og som bliver et endnu bedre redskab.

Tusind tak for besvarelserne til dem som allerede nu har svaret, og en opfordring til de medlemmer som endnu ikke har svaret om at bruge de 10 minutter på at hjælpe os, med at hjælpe jer.

Store skulderklap til alle.

På klubbens vegne
Brian Nielsen
Formand
Du skal være logget ind for at kunne vedlægge billeder.
Indtast sidste bogstav i ordet "kardankryds"
Retningslinier for indlæg i Land Rover Forum #07, 22. september 2014
 • Rover Forum er et forum for Dansk Land Rover Klub og andre Land Rover-interesserede der søger hjælp og vejledning i alle tænkelige forhold, der vedrører det at have en Land Rover.
 • Brug Rover Forum til at få svar på dine spørgsmål - eller hjælp andre til at få svar på deres.
 • Brug ikke Rover Forum til "snik-snak". Rover Forum er ikke en chat.
 • Hold en sober tonen!
 • Tal pænt i god tone med respekt for andre.
 • Brug skrift-sprog - ikke tale-sprog (fyld ikke dit indlæg op med smileys, sms-forkortelser, o.lign.)
 • Skriv ikke hele dit indlæg med STORE BOGSTAVER. Så lyder det som om du råber.
 • Personlige angreb, ukvemsord og tilsvininger accepteres ikke.
 • Hold tråden/emnet. Når du svarer på indlæg, så hold dig til det aktuelle emne/spørgsmål. Start en ny tråd, hvis du har kommentarer som ikke relaterer sig til det oprindelige emne.
 • Enhver form for forsøg på køb/salg/bytte accepteres ikke i Rover Forum - brug istedet Rover Børsen eller kontakt folk direkte.
 • Indlæg oprettet i falsk navn accepteres ikke.
 • Indlæg der overtræder eller opfordrer til overtrædelse af gældende dansk lov accepteres ikke.
 • Indlæg der indeholder links til download af ulovligt materiale accepteres ikke.
 • Indlæg kan af en administrator blive flyttet til andre emner, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
 • Indlæg kan af en administrator blive markeret som "Kun for medlemmer".
Indlæg i Rover Forum der ikke overholder ovenstående retningslinier vil uden varsel og advisering blive slettet af en af Rover Forums administratorer.